Norwegian fjerner all grunn til flyskam

Norwegian-1-scaled.jpg

Norwegian legger i dag frem sin miljøstrategi og fokuserer ytterligere på å redusere klimautslipp.

Flyskam og reiseskam har avløst hverandre. Mens helseminister Bernt Høie sier at ingen skal føle skam, peker statsminister Erna Solberg på de som vil ut å reise med en formanende pekefinger. Norwegian trosser skam og ser, og forplikter seg nå til å kutte CO2-utlsippene med 45 prosent.

 

Norwegian har lenge vært blant verdens mest miljøvennlige flyselskaper. Men fokus på miljø har druknet i mediene sitt fokus på Corona. Likevel velger Norwegian i dag å lansere en ny klima- og miljøstrategi.

I tråd med Parisavtalen

Strategien trer ifølge en pressemelding i kraft umiddelbart og setter en rekke bransjeledende mål. Viktige forpliktelser er å kutte CO2-utslippet med 45 prosent, fjerne all ikke-gjenvinnbar plast og gjenvinne all engangsplast. Målsettingen er i tråd med 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.

– I Norwegian tar vi vårt klimaansvar på alvor, og derfor må vi se fremover og iverksette en strategi som gir tydelige fordeler for klimaet og miljøet både i dag og fremover. Norwegian vil fortsette å ta en lederposisjon i bransjen på dette området, og disse endringene vil ikke bare komme klimaet og miljøet til gode, men også kundene våre og virksomheten vår. Lavkostmodellen er bærekraftmodellen fordi den muliggjør effektiv forvaltning av energi og ressurser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

500 millioner liter bærekraftig drivstoff

For å begrense global oppvarming til 1,5 grader, må utslippene reduseres med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, ifølge FNs klimapanel. For å klare å kutte utslippene per passasjerkilometer skal Norwegian gjennomføre en rekke tiltak. De skal blant annet fortsette å fornye flyflåten for hele tiden å ha de mest energieffektive flyene. De forplikter seg også til innen utgangen av dette tiåret å bruke mellom 16 og 28 prosent bærekraftig drivstoff. Målsettingen betyr at de innen 2030 vil bruke opptil 500 millioner liter bærekraftig drivstoff.

Les også: Norwegian reduserer klimautslipp

For å nå dette viktige målet er det avgjørende å få på plass et regelverk som aktivt belønner karboneffektivitet og stimulerer til både økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff, skriver Norwegian.

– Vi oppfordrer leverandører til å øke produksjonen av bærekraftig drivstoff. Norwegian vil gå i aktiv dialog med produsentene for å få fortgang i dette viktige bidraget til bransjen og for å dra nytte av utslippsbesparelsene disse drivstoffene gir, sier konsernsjef Jacob Schram.

Vil fjerne all plast som ikke kan resirkuleres

Bærekraftstrategien vil også omfatte hundre prosent reduksjon i ikke-gjenvinnbar plast og hundre prosent gjenvinning av engangsplast innen 2023.

– Stadig flere reisende vil ha mer bærekraftige og smartere alternativer når de velger flyselskap. Vi skal være forbrukernes førstevalg ved å redusere og gjenvinne plastavfall, løfte frem bærekraftig flydrivstoff og fortsette å fly med en av verdens yngste flåter for å nå målet om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030, sier Norwegians bærekraftsjef Anders Fagernæs.

Foran i kampen mot klimautslipp og flyskam

Norwegian klimastrategi

Norwegian har allerede redusert sine klimautslipp  og grunnen til å føle flyskam vesentlig. Her viser kaptein Kim Kristiansen dataverktøyet Skybreathe som gir hjelp til å redusere drivstofforbruket. 

Norwegian er allerede et av verdens mest drivstoffeffektive flyselskaper takket være en moderne og drivstoffeffektiv flåte. Norwegian var det første flyselskapet som signerte FNs program for klimatiltak og forpliktet seg til å bli klimanøytralt innen 2050.

Flyselskapet ble kåret til verdens mest drivstoffeffektive flyselskap på transatlantiske ruter i 2015 og 2018 av det internasjonale miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT), og flyselskapet har siden 2010 redusert utslippene med 28 prosent.

Har du lest siste utgave av Magasinet på Reisefot? Les det her, – helt gratis

 

Neppe et tilfeldig tidspunkt

At strategien offentliggjøres nå, er neppe tilfeldig. Selskapet som ikke bare har gjort det mulig for folk flest å fly. De har også gjort fly miljømessig konkurransedyktig på mange innenlandske distanser med personbil. I tillegg har selskapet blitt svært viktig for norsk reiselivsnæring hvor de har skapt milliarder i omsetning ved å bringe utenlandske turister til Norge. I disse dager sitter selskapet i forhandlinger med Regjeringen om økonomisk hjelp. Uten hjelp er det mange som forventer at selskapet vil gå konkurs.

En konkurs vil være en tragedie for norske reiselivsnæring. Det vil også være en tragedie for en industri som forsøker å bekjempe flyskam. Går Norwegian konkurs vil selskapet som siden 2010 har kuttet sine utslipp med 28 prosent, og derved er på god vei til å nå målet på 45 prosent, delvis vil måtte avløses av andre aktører. Det er ikke gitt at disse vil ha samme fokus på miljø.

Tekst Redaksjonen/pressemelding

terje@magasinetreisefot.no

 

scroll to top