Espen Nakstad – hører du?

jardbodin-myvatni-kvold-55-2-scaled.jpg

Den blå lagune utenfor Reykjavik. Nå kommer turistene hit. Norge bør lære av Island. Foto Visit Iceland.

Espen Nakstad hører du? Du, assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, har blitt sett på som en doktor for hele landet i din ledende rolle i en vellykket håndteringen av Covid-19-pandemien. Det er flere Facebookgrupper med mange tusen medlemmer som ærer deg. De har gruppenavn med navn som «Vi som heier på Espen Nakstad».

Kommentar av Terje Engø, Magasinet på Reisefot.no

Det er ingen tvil om at den norske håndteringen av Covid-19 på mange måter har vært en suksess. Like mye som den har vært en katastrofe, spesielt for reiselivsnæringen. Denne viktige næringen er rammet hardere enn noen annen næring. Men den har havnet i skyggen av oljenæringen som bare i begrenset grad er rammet av Covid-19. Det voldsomme fallet i oljeprisene i mars ble primært forårsaket av en krangel mellom Russland og Saudi Arabia, ikke Covid-19.

Oljeprisfallet ble selvsagt forsterket av Covid-19 pandemien. Men oljeindustrien har fått en fantastisk milliardgevinst gjennom endringer i skattereglene. Til sammenligning har reiselivsnæringen blitt avspist med lommepenger.

Tenk om flyselskaper, slakterier, ferjeselskaper og andre skulle be om bedre skattebetingelser på grunn av overkapasitet og priskrig. Det er hva som er hovedgrunn til fallet i råoljeprisene. Landet trenger oljenæringen. Men vi trenger også fremtidsnæringer som reiselivsnæringen.

Lær av Island

Henningsvær og mange. mangle lokalsamfunn sliter på grunn av mangel på turister. Foto Tobias Bjørkli/Pexels

I dag åpnet Island dørene til Norge, samt resten av Schengen og Storbritannia med. Danmark har allerede gjort det samme overfor Tyskland og flere andre land. I dag tidlig sto der flere kilometer lange køer med tyske turister på grensen til Danmark. Det lenge før ferietiden egentlig har begynt i Tyskland.

Det er ingen kø for å komme til Norge. Her heies det på Nakstad som med alvorlig ansikt, stor medisinsk kunnskap, men sannsynligvis mindre kunnskap om norsk næringsliv, sier at det er for tidlig for det meste.

Hvorfor kan ikke rike Norge gjøre som Island? Der testes alle som er over 23 år ved ankomst. Deretter befinner de seg i en definert form for karantene frem til svar på prøve foreligger noen timer senere.

Reiselivsnæringen skaper tusener av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i hele Norge, – ikke minst i distriktene. Svært mange er arbeidsplasser som ikke krever høy utdanning. Mange er bedrifter har et stort innslag av kvinner, og de er kanskje den næring som tilbyr flest ungdom sommerjobb, – der hvor de bor.

Hadde våre myndigheter vært like proaktive som Island, kunne vi uten problemer etablert mulighet for å teste alle turister. Selvsagt vet ikke jeg noe om kapasitet og kostnad. Men kan lille Island klare dette, er det snakk om å oppskalere. Kanskje kunne vi etter en uke eller to fastslå at så få av turistene er smittet at vi kunne gjøre som vi har gjort med smitteappen. Den kostet 45 millioner ifølge siste tall fra midten av april. Kostnaden av flere endringer og involvert byråkrati er nok mange millioner i tillegg.

Koster noen hundrelapper

I Oslo får en tatt Covid-19 test for 799 kroner inkludert legetime. Ikke usannsynlig er det kø av legefirmaer som kan drifte en testfasilitet ved ankomstterminaler for ferjer og flyplasser, samt viktige grenseoverganger. Skal vi anslå at de kunne utføre testing til 600 kroner per person? Har smitteappen som ser ut til å bli en flopp kostet 50 millioner kroner, så er det kostnaden av å teste 80.000 turister, for å sette millionene i et perspektiv.

Les også: Det finnes trygge land å reise til

Les også: Island har åpnet grensen for nordmenn

La turistene betale halvparten, …. og 50 millioner vil dekke kostnaden til testing av over 150.000 turister. Så kan vi gange antall turister på antall netter og dagsforbruk av penger, og konkludere med at det ville vært en fantastisk investering for landet. I tillegg kommer noen tusen færre på ledighetstrygd.

Hører du Nakstad? Selv om du ikke er sosialmedisiner, så vil jeg tro at du ser fornuften i den islandske løsning. For samfunnet, menneskene ,distriktene og for fremtiden.

Norge kan ikke lukkes mer eller mindre ned til det en dag kanskje kommer en vaksine eller medisin som virker. Da må vi finne løsninger. Vi må se til løsninger som den Island har valgt. Og vi må gjøre det nå.

Kommentar av Terje Engø

terje@magasinetreisefot.no

scroll to top