Lover og regler når du reiser med drone

lombok2-scaled-1162x554-1.jpg

Droner med kamera blir mer og mer tilgjengelig ettersom teknologien utvikles og prisene faller. Å reise med en drone kan noen ganger være utfordrende fordi det ikke finnes felles internasjonale regelverk. Klarer du å navigere i jungelen av lover og reguleringer kan de små flyvemaskinene gi deg spennende bilder fra ferien.

For bare få år siden var droner forbeholdt profesjonelle fotografer- og filmprodusenter. Slik er det ikke i dag. Dronene er blitt mindre, men kraftigere, både med tanke på batterikapasitet, ulike autoprogrammer og kameraer. Samtidig har prisene falt, og du får i dag droner fra kjente merker med godt kamera til under 5000,- kroner.

Mange av de nye modellene som slippes på markedet rettet mot amatørflygere er små, kompakte og lette å drasse rundt med på tur. Dessverre er det ikke alltid like lett å forstå seg på reglene for dronebruk i ulike land. Flyselskapene har også strenge regler for å frakte dronen på flyet ettersom batteriene er kraftige og derfor potensielle brannfeller.

Lysten på å ta videoer som dette? Se Magasinet på Reisefot sin dronevideo fra den indonesiske øya Nusa Penida.

Ta droner med på fly

Det er normalt sett lov å ta med seg en drone på flyet, men du bør være oppmerksom på reglene, som også kan variere fra flyselskap til flyselskap. Heldigvis har reglene hos flyselskapene med årene blitt mer standardiserte, men du bør fortsatt sjekke med det enkelte flyselskapet på deres hjemmesider før du pakker med deg dronen.

De generelle reglene, som også gjelder annen elektronikk, er at du må pakke alle LiPo-batterier i håndbagasjen. Mange flyselskaper har også et tak på hvor mange LiPo-batterier du får lov til å ta med, samt en øvre grense på hvor kraftig batteriene kan være. Dette finner du normalt på flyselskapets hjemmesider.

 

Batteriene du tar med i håndbagasjen bør også være under 30 prosent ladet. En ytterligere sikkerhet er å gå til anskaffelse av såkalte LiPo-bagger, som er brannsikre poser for batterier. Selv om flyselskapet ikke har et krav om hverken hvor mye ladet batterier er eller at du må frakte dem i LiPo-bagger kan det i ytterste tilfelle spare deg for trøbbel.

Selve dronen kan du ha i innsjekket bagasje – uten batterier. Det er da viktig å pakke den, gjerne i en beskyttende boks, slik rotorer og kamera ikke kan bli skadet. Har du plass i håndbagasje er dette å foretrekke, slik det er med alle dyre eiendeler. Noen forsikringer, og flyselskapenes plikter, dekker ikke tap over visse summer fra mistet innsjekket bagasje.

Regler i det enkelte land

Mange land har ulike regler og reguleringer for dronebruk. De fleste land tillater bruk uten tillatelse så lenge reglene respekteres og du ikke skal bruke dronen til kommersiell bruk. Det finnes imidlertid unntak. Noen land har svært strenge regler for dronebruk, og du må kanskje ha en tillatelse fra luftfartsmyndighetene for helt ordinær bruk.

Nettstedene www.uavsystemsinternational.com og www.uavcoach.com gir deg en grei oversikt over lover og regler i ulike land. Som de selv opplyser på sine nettsider ber de hver enkelt om å ikke ta reglene for god fisk. Droneteknologien er relativt ny og mange land får nye reguleringer på løpende bånd. Den eneste måten å være helt sikker på hvilke regler som gjelder er å kontakte landets luftfartsmyndigheter eller se på deres nettsider.

De fleste land har også såkalte No fly-soner hvor du absolutt ikke må finne på å sende opp dronen. Dette kan være over sensitive steder som militære eller industrielle anlegg, nær flyplasser eller over tettbebygde strøk med høyhus. Appen AirMap hjelper deg på god vei her. I appen er de fleste områder i verden med forbudssoner lagt inn.

Regler for dronebruk i Norge

I Norge er reglene rimelig enkle for hobbybasert dronebruk, men det finnes enkelte reguleringer for hva du kan gjøre uten tillatelse fra luftfartsmyndigheter. Luftfartstilsynet oppsummerer på sine nettsider at det er fem generelle regler du må forholde deg til utover vanlig fornuft:

 

  • Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  • Husk at det er nasjonalparker og verneområder hvor bruk av drone er forbudt.
  • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Fra neste år vil reglene bli endret. EU har nylig vedtatt et nytt regelverk som vil bli gjeldende i alle EU og EØS-land. Selv om dette skal gjennom norsk rett er det ingenting som tyder på at Norge vil motsi et felles europeisk regelverk for dronebruk. Dette er en formalitet og luftfartstilsynet opplyser selv om det nye regelverket på egne nettsider.

I første rekke vil ikke de nye reglene endre mye for hobbybrukere, men du vil bli nødt til å registrere dronen din og betale en registreringsavgift. Nye droner skal være individuelt identifiserbare for å hindre uønsket og farlig bruk. Dersom du ønsker å en gjennomgang av det nye regelverket finner du det her.

scroll to top