Slik er reglene for å få nødpass

nødpass-1162x554-1.jpg

Dersom passet ditt går ut på dato eller du mister det kan du få nødpass hvis du oppfyller ulike krav. Det er strenge regler for å få nødpass.

Å få nødpass er ingen rettighet noen innehar. Din lykke hviler utelukkende på politiets mulighet til å hjelpe deg. Som navnet tilsier er et nødpass ment utelukkende som et midlertidig identitetsbevis i situasjoner hvor du ikke har andre muligheter.

Hva er et nødpass?

Passet ditt er et unikt ID-dokument – og du finner bare en kopi av det. Moderne pass er uhyre vanskelig å forfalske grunnet mange sikkerhetsfunksjoner som er vanskelig å kopiere. Derfor er politiet lite lysten på å skrive ut for mange nødpass.

Nødpasset er nemlig et håndskrevet dokument uten de samme sikkerhetsfunksjonene du finner i passet ditt. Nødpasset er en midlertidig løsning når du trenger et gyldig reisedokument og ikke kan ordne deg et ordinært pass før reisen. Bemerk deg at ikke alle land godtar bruk av nødpass.

Nødpasset er som regel bare gyldig for den førstkommende reisen og vil bli ugyldiggjort når den er fullført. Du vil bli nødt til å ordne et nytt pass etter bruk av nødpass.

Ikke alle land godtar nødpass

Dersom turen er bestilt og du er avhengig av et nødpass kan du allerede skrinlegge planene dersom det er til enkelte land. USA er et eksempel på et land som ikke godtar nødpass. Det samme gjelder det De Forente Arabiske Emirater – glem det.

Mange land har strenge innreiseregler – og ulike krav til ditt pass. Blant annet er det svært vanlig at passet ditt må være gyldig i minst et halvt år frem i tid for enkelte visumer og innreisetillatelser. Sjekk alltid utøpsdatoen på passet ditt i god tid før du reiser slik du unngår å måtte ordne et nødpass.

Det er ditt eget ansvar å sjekke innreisereglene i landet du skal reise til. Et godt sted å starte er på Utenriksdepartementets landesider eller kontakte landets ambassade eller konsulat i Norge eller Norden.

 

Strenge regler

Et nødpass er et mye svakere dokument enn passet ditt sikkerhetsmessig og kan lettere kopieres. Derfor er det strenge regler for å få nødpass.

Det er heller ikke slik at du kan få et nødpass i tide og utide. Politiet kan nekte deg å få nødpass, enten fordi de må prioritere andre oppgaver, eller fordi du har en historikk ved å miste passet ditt.

Har du fått to nødpass siste fem årene blir du i utgangspunktet nektet et nytt. Du kan også risikere å bli nektet et ordinært pass en periode hvis du til stadighet mister det. Politiet opplyser at å utskrive nødpass er en tjeneste – ikke en plikt.

Slik går du frem

Hvis du først har mistet passet eller du ser at det ikke oppfyller krav til gyldighetsdato er det ingen grunn til å vente. Politiet har kontorer på de store flyplassene hvor de kan skrive ut nødpass – men å møte opp en time tidligere enn planlagt er en risikabel manøver.

Du blir ikke prioritert foran viktigere oppgaver og det er ikke mulig å bestille time for å få nødpass. Dra til ditt lokale politikontor eller til nærmeste flyplass hvor tjenesten tilbys så fort som mulig.

Du må ha med identifikasjon som førerkort eller bankkort med bilde. Ta også med reisedokumenter som bekrefter reisen. Som hovedregel må du ordne dine egne passbilder på forhånd – og da to stykk. De må være i formatet 3,5 X 4,5 centimeter. Passbildet skal ha nøytral og hvit bakgrunn, hele fjeset må tydes uten hodeplagg og du skal fremstå med et nøytralt ansiktsutrykk på bildet.

Et nødpass koster 570,- kroner for personer over 16 år. Prisen for barn er 342,- kroner. Det er egne regler for utstedelse av pass for barn. Husk at du skal levere tilbake nødpass straks du er hjemme fra reisen.

Tekst og foto: Emil Engø
Epost: emil@magasinetpåreisefot.no

scroll to top